MZ powołuje Zespół do spraw współpracy naukowej z USA. Znamy skład

Medexpress

Opublikowano 20 sierpnia 2018, 09:34

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 20 sierpnia 2018, 09:34

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie badań medycznych.

W skład Zespołu wchodzą:


1) Przewodniczący Zespołu – Jakub Berezowski – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr hab. n. med. Piotr Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
3) członkowie:
a) dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
b) prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
c) prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski – Kierownik Ośrodka Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu,
d) prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
e) prof. dr hab. n. biol. Marek Konarzewski – doradca Ministra Spraw Zagranicznych,
f) prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – Prorektor do spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
g) dr n. med. Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji,
h) Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
i) Robert Rusak – Prezes Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED,

j) Radosław Sierpiński – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych,
k) Przemysław Humięcki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.


W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i utrzymanie stałego modelu współpracy z jednostkami naukowobadawczymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki realizującego porozumienie zawarte w dniu 13 lipca 2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretarzem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Źródło: Dz.U.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / USA / badania / współpraca międzynarodowa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30