MZ powołuje zespół dot. psychologów klinicznych bez psychologów

Medexpress

Opublikowano 24 sierpnia 2022, 08:13

Medexpress

Opublikowano 24 sierpnia 2022, 08:13

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca przewodniczącego – Dorota Olczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki – kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii,

b) prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży,

c) dr hab. n. społ. Barbara Bętkowska-Korpała – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,

d) dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej,

e) dr hab. n. społ. Małgorzata Lipowska – prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej dla województwa pomorskiego,

f) dr hab. n. med. Anna Mosiołek – dyrektor ds. lecznictwa oraz lekarz kierujący oddziałem XI Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, adiunkt naukowo-dydaktyczny Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

g) dr n. med. Anna Depukat – kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

h) dr n. med. Aleksandra Lewandowska – ordynator Oddziału Psychiatrycznego Całodobowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,

i) dr n. med. Michał Mielimąka – prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, adiunkt Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

j) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

k) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;

4) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia

Zadaniem Zespołu jest zidentyfikowanie nowych zadań, kompetencji i ról psychologów klinicznych w systemie zdrowotnej opieki psychiatrycznej i zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych w tym zakresie oraz zaproponowanie zmian w programie specjalizacyjnym w psychologii klinicznej.

Zarządzenie: TU

Tymczasem na Zarządzenie zareagował Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, wytykając Ministerstwu skład Zespołu:

Źródło: Dz.U. MZ/TT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psycholog kliniczny / psychiatria
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31