MZ powołuje zespół ds. pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutyczne

Medexpress

Opublikowano 12 listopada 2021, 08:49

Medexpress

Opublikowano 12 listopada 2021, 08:49

Zadaniem Zespołu jest:

1) omówienie koncepcji pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej;

2) zaopiniowanie projektów dokumentów przedstawionych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego związanych z koncepcją pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

2. Ze swoich prac Zespół sporządza sprawozdanie zawierające rekomendacje dotyczące koncepcji pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz związanych z nią dokumentów, które przedstawia Ministrowi.

W skład Zespołu wchodzi:

1) Przewodniczący – minister lub wyznaczony przez niego członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia;

2) Zastępca przewodniczącego – Główny Inspektor Farmaceutyczny;

3) trzech przedstawicieli Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

4) trzech przedstawicieli ministra;

5) nie więcej niż dwóch przedstawicieli:

a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

b) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

c) Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / główny inspektor farmaceutyczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31