MZ przedłuża pilotaż trombektomii mechanicznej

udar
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.
Medexpress 2020-11-05 08:09

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z koniecznością zmiany przepisów rozporządzenia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985 oraz z 2019 r. poz. 1236) w celu:

1) wypracowania celów zawartych w programie pilotażowym;

2) zabezpieczenia pacjentów w zabieg trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych we wszystkich województwach.

Projekt rozporządzenia ma na celu:

1) wydłużenie realizacji świadczeń w ramach programu pilotażowego do dnia 31 grudnia 2022 r. ;

2) poszerzenie wykazu realizatorów o ośrodek z województwa lubuskiego – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. i ośrodek z wschodniej części województwa mazowieckiego – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o.

Powyższe rozwiązania pozwolą w pełni osiągnąć cele postawione w programie pilotażowym oraz zabezpieczą pacjentów w zabieg trombektomii mechanicznej we wszystkich województwach.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także