MZ rozszerza obowiązkowe szczepienia ochronne. O jaką szczepionkę?

Medexpress

Opublikowano 26 sierpnia 2020, 10:23

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 26 sierpnia 2020, 10:23

Projekt rozporządzenia ma na celu rozszerzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przez objęcie dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 24 tygodnia życia szczepieniem przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy. Rozszerzenie w tym zakresie programu szczepień ochronnych było od lat postulowane przez ekspertów. Znajduje to wyraz w rekomendacjach Rady Sanitarno – Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym oraz Zespole do Spraw Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia.
Szczepienie przeciwko rotawirusom jest bardzo efektywną metodą zapobiegania biegunkom rotawirusowym zapewniającą spadek liczby hospitalizacji nawet o 94% i zmniejszenie częstości występowania biegunek rotawirusowych w całej populacji również osób nieszczepionych o 74%. Zatem wprowadzenie szczepień populacyjnych w tym zakresie spowoduje istotną redukcję zachorowań w grupie szczepionej oraz przyczyni się do zmniejszenia zakażeń wewnątrzszpitalnych.
Projekt rozporządzenia, wprowadza zmianę w zakresie rozszerzenia zakresu szczepień ochronnych przez objęcie populacji dzieci od 1 stycznia 2021 r. szczepieniami przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy.
Wprowadzenie szczepień ochronnych, w przyjętych założeniach, którymi zostanie objęte co najmniej 86% populacji, spowoduje spadek poniesionych kosztów leczenia z tytułu chorób, które mogą być wywołane przez rotawirusy, tylko w grupie dzieci do 6 roku życia o ponad 60 mln zł.
Należy wskazać, że ten szacunek chociaż nie uwzględnia efektu populacyjnego, czyli zmniejszenia zachorowań w innych grupach wiekowych, oraz nie odnosi się do zmniejszenia kosztów innych nakładów i zobowiązań (np. redukcji obciążenia pracą pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, a w wyniku tego zwiększenia dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej; zmniejszenie absencji pracowników wywołanej zwolnieniami lekarskimi), to i tak jest większy niż nakłady, które będą poniesione na zakup szczepionek.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szczepienia / szczepienia obowiązkowe / rotawirusy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31