MZ rozwiewa wątpliwości w sprawie rozporządzenia dot. recept

Medexpress

Opublikowano 09 lipca 2021, 10:08

Medexpress

Opublikowano 09 lipca 2021, 10:08

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie interpretacji przepisu rozporządzenia MZ w sprawie recept.
Chodzi o interpretacje przepisu 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r.

W związku z wątpliwościami co do interpretacji obowiązującego rozporządzenia minister zdrowia wyjaśnia, że w przepisie 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną polegającą na braku przecinka po słowach „w tym leku recepturowego”.

MZ tłumaczy, że brak przecinka należy traktować jako omyłkę redakcyjną, która jest oczywista w świetle wewnętrznej logiki omawianego przepisu, gdyż przy przyjęciu odmiennej niż zaprezentowana w niniejszym komunikacie interpretacji, nie miałoby żadnego sensu wyodrębnienie spośród wszystkich możliwych leków ich podgrupy w postaci lek w recepturowych do stosowania zewnętrznego na skórę.

W konsekwencji drugie z przewidzianych w omawianym przepisie wyłączeń pozwalających na zrealizowanie recepty w przypadku podania częstotliwości stosowania (zamiast sposobu dawkowania podanego zgodnie z 2 ust. 2 pkt 2) należy interpretować w taki sposób, że do zrealizowania recepty, na której przepisano dowolny produkt leczniczy przeznaczony do stosowania zewnętrznego na skórę, w tym lek recepturowy przeznczony do takiego stosowania, wystarczające jest podanie na tej recepcie przez osobę wystawiającą częstotliwości stosowania.

Zgodnie z wykładnią celowościową należy przepis ten odczytywać z przecinkiem po słowie „recepturowego” występującym w zacytowanym wyżej fragmencie.

W związku z powyższym jakakolwiek interpretacja inna, niż w której fragment „w tym leku recepturowego” stanowi wtrącenie, jest nieprawidłowa i niezgodna z intencją autorów projektu.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

recepty
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31