MZ: Są nowe mapy potrzeb zdrowotnych

101410400
Medexpress 2018-06-01 07:27

Mapy potrzeb zdrowotnych mają wpłynąć na poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej przez wspomaganie procesów zarządczych w ochronie zdrowia. Ich wykorzystanie ma umożliwić podejmowanie trafniejszych decyzji, istotnych z punktu widzenia pacjenta. Mapy wspierają m.in. decyzje o:
- przeznaczeniu środków inwestycyjnych w ochronie zdrowia,
- zmianie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich finansowania ze środków publicznych, tak aby odpowiadały potrzebom zdrowotnym obywateli w poszczególnych regionach.

Minister Zdrowia opublikował nowe mapy potrzeb zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego.
Nowa edycja składa się z mapy ogólnopolskiej oraz 16 wojewódzkich.

Przypomnijmy, że mapy na poprednie mapy skrażyli się eksperci. Niską jakość danych w mapach potrzeb zdrowotnych potwierdzili m.in. eksperci z zakresu onkologii i kardiologii oraz niektórzy wojewodowie. Mapy zostały nagatywnie ocenione przez NIK: "Mapy potrzeb zdrowotnych miały służyć monitorowaniu systemu ochrony zdrowia i być „miękkim” narzędziem w jego kształtowaniu. Tymczasem jak wynika z kontroli NIK, mapy zdrowia - stworzone przez resort zdrowia zawierają szereg nierzetelnych, a często także nieaktualnych danych z lat 2012–2013. To oznacza, że w ograniczonym zakresie służą kreowaniu polityki zdrowotnej naszego kraju."

Nowe mapy: TU

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także