MZ: W tych dziedzinach będzie łatwiej o specjalizację

Medexpress

Opublikowano 16 sierpnia 2022, 08:57

Medexpress

Opublikowano 16 sierpnia 2022, 08:57

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację zawartą w art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz wdraża zmiany w zakresie naboru i realizacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów oraz uzyskania tytułu specjalisty, wprowadzone ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, z późn. zm.), które weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2022 r., w tym w szczególności nowe zasady naboru na specjalizacje lekarskie i lekarsko dentystyczne.

Wprowadzane regulacje umożliwią lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii oraz umożliwią lekarzom posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, na podstawie skróconego programu specjalizacji, który uwzględnia wiedzę i umiejętności jakie posiada już lekarz pediatra.

Proponuje się również ustalić wynagrodzenie przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, zwany dalej „PES”, na kwotę 500 zł oraz wynagrodzenie członka zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego PES na kwotę 300 zł.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szkolenie specjalizacyjne / specjalizacja / PES
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30