MZ: Więcej czasu na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do nowych wymagań

Medexpress

Opublikowano 05 maja 2022, 12:00

Medexpress

Opublikowano 05 maja 2022, 12:00

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2048) nakłada na podmioty lecznicze posiadające w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej „SOR”, m.in. obowiązek:
1) organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
2) zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora (kierownika) SOR;
3) posiadania lotniska bądź lądowiska.

Zgodnie z § 15 pkt 4 i 5 oraz § 16 pkt 1 ww. rozporządzenia istnieje obowiązek spełnienia ww. wymagań w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. Obecnie spośród 241 istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych 44 oddziały nie spełniają powyższych warunków.


Przyczyną tego stanu rzeczy jest obowiązujący stan epidemii, a także wzrost cen materiałów i usług, które skutkowały wstrzymaniem lub spowolnieniem rozpoczętych inwestycji. Narasta też problem braku specjalistów medycyny ratunkowej, a nadmierne obciążenie SOR pacjentami nie zachęca do pracy w tych oddziałach.

Oddziały te są zagrożone utratą możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłym w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia po 30 czerwca 2022 r., co mogłoby się wiązać z brakiem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i pogorszeniem sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w strukturach których te oddziały pozostają.

Projekt rozporządzenia wydłuża okres na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

Nowe terminy na spełnienie warunków zostały określone:
1) na dzień 30 czerwca 2023 r. – w odniesieniu do organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora oddziału (lekarza kierującego oddziałem);
2) na dzień 31 grudnia 2024 r. – w odniesieniu do posiadania lotniska bądź lądowiska.
Wydłużenie terminów na spełnienie przedmiotowych wymagań spowoduje, że wszystkie działające szpitalne oddziały ratunkowe po dniu 30 czerwca 2022 r. utrzymają zdolność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłym.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

SOR
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30