MZ zajmie się regulacjami dotyczącymi przeszczepu komórek, tkanek i narządów

ministerstwo zdrowia dluga_4
Fot. J. Sielski
MZ opublikowało zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw opracowania projektu ustawy regulującej kwestie pobierania, przechowywania, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek, tkanek i narządów. Kto wejdzie w skład zespołu?
Paweł Grzybowski 2017-05-15 11:03

Na mocy zarządzenia, MZ powołuje zespół roboczy do spraw opracowania projektu ustawy regulującej kwestie pobierania, przechowywania, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek, tkanek i narządów wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Zdrowia.

W skład osobowy zespołu wchodzą:

1. Przewodniczący - Agnieszka Beniuk-Patoła - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

2. Zastępca Przewodniczącego - dr hab. n. med. Artur Kamiński - Dyrektor Centrum OrganizacyjnoKoordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" i Dyrektor Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek;

3. członkowie zespołu:

a) dr. hab. n. med. Jarosław Czerwiński - Zastępca Dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds.Transplantacji "Poltransplant",

b) dr n. biol. Małgorzata Dudkiewicz – pracownik Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant",

c) dr n. med. Izabela Uhrynowska - Tyszkiewicz - Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek,

d) Magdalena Kramska - Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

e) Anna Kołodziej - Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia.

W pracach zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, niebędący członkami zespołu eksperci, zaproszeni przez przewodniczącego.

Zespół zajmie się przygotowaniem projektu ustawy regulującej kwestie pobierania, przechowywania, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek, tkanek i narządów wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Ma on czas na opracowanie projektu do dnia 31 grudnia 2017 r.,

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się jeszcze w maju.

PDF

Zobacz także