MZ: Zbigniew Król z nową funkcją

Medexpress

Opublikowano 16 wrzesnia 2019, 08:11

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 16 wrzesnia 2019, 08:11


Na funkcję Pełnomocnika do spraw wdrażania Narodowego Planu dla Chorób
Rzadkich wyznaczono Zbigniewa J. Króla.

Do zadań pełnomocnika należy:
1) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu przyjęcie i wdrożenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich
2) koordynacja realizacji Planu w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Pełnomocnik przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków, propozycje w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki nad osobami z chorobami rzadkimi.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

choroby rzadkie / Zbigniew Król / Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31