MZ: Zmiany w kryteriach wyboru ofert RM piersi i programie badań przesiewowych raka jelita grubego

Medexpress

Opublikowano 01 czerwca 2022, 09:02

Medexpress

Opublikowano 01 czerwca 2022, 09:02

Konieczność dostosowania kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do zmienionych rozporządzeń:
1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm);
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2209).
które wprowadziły do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu:
1) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nowe świadczenie opieki zdrowotnej – rezonans magnetyczny piersi;
2) programów zdrowotnych nowe świadczenie opieki zdrowotnej nowe świadczenie opieki zdrowotnej – Program badań przesiewowych raka jelita grubego.
Wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”:
– zwiększy kompleksowość udzielania świadczeń przez pracownie rezonansu magnetycznego (RM),
– umożliwi przeprowadzanie przez płatnika publicznego postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Program badań przesiewowych raka jelita grubego.
W związku z powyższym proponuje się:
– w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 3 „AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (ASDK)” w części 4 „Przedmiot postępowania: Badania rezonansu magnetycznego (RM)” przyznanie pracowniom wykonującym rezonans magnetyczny piersi dodatkowych punktów w postępowaniu konkursowym, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu końcowym;
– w załączniku nr 13 do rozporządzenia w tabeli nr 1 „PROGRAMY ZDROWOTNE” dodanie kryteriów wyboru ofert w przedmiocie postępowania: Program badań przesiewowych raka jelita grubego.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

onkologia / rak jelita grubego / rezonans magnetyczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31