MZ: Zmiany w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży

Medexpress

Opublikowano 19 czerwca 2018, 07:51

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 19 czerwca 2018, 07:51

Po jego zakończeniu resort planuje wprowadzenie opieki psychoterapeutycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych, przeszkolenie nowej grupy psychiatrów pod kątem potrzeb młodych pacjentów oraz wprowadzenie skoordynowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą w całej Polsce.

- W zeszłym roku zaczęła obowiązywać nowa strategia narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego. Raport NIK wytknął w tym obszarze szereg problemów i błędów. Głównym było niezrealizowania większości celów, które w strategii 2012-2016 były wskazywane – stwierdził podczas spotkania z dziennikarzami wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Psychiatria dzieci i młodzieży to jeden z trzech obszarów (oprócz psychiatrii środowiskowej i opieki nad osobami z uzależnieniami), które resort zdrowia traktuje jako priorytety.

Sens zmian w opiece nad dziećmi i młodzieżą sprowadza się do maksymalnego ograniczenia szpitalnego etapu leczenia. Pomoc, opieka psychologiczna, musi być gwarantowana w zdecydowanej większości przypadków w środowisku życia młodego człowieka. Konieczne jest więc stworzenie sieci ośrodków psychoterapeutycznych, ściśle ze sobą współpracujących.

Kluczową rolę w tym modelu mają odgrywać poradnie pedagogiczne. – To będzie pierwsze miejsce, do którego trafi dziecko z problemami, niekoniecznie skutkującymi odległymi zaburzeniami. W poradni otrzyma kompleksową opiekę, razem ze wstępnym orzeczeniem. Pedagog czy psycholog będzie mógł koordynować opiekę nad dzieckiem – wyliczał Król. Będzie miał też możliwość, w razie potrzeby, skierowania pacjenta do specjalistycznego ośrodka lub ośrodka referencyjnego. Nie chodzi jednak wyłącznie o wypisanie skierowania – poradnia będzie mieć obowiązek umówienia terminu, w jakim zostanie przyjęte dziecko, uzależnionego od pilności przypadku. – W przypadku stwierdzenia zagrożenia samobójstwem, dzieci i młodzież mają uzyskać pomoc na oddziałach psychiatrycznych lub szpitalach tego samego dnia – podkreślał wiceminister. Nawet jeśli pacjent trafi do szpitala, poradnia nie przestanie go „widzieć” w systemie.

Do 1 stycznia wyłonionych zostanie szesnaście wojewódzkich ośrodków psychoterapeutycznych, które będą sprawowały rolę ośrodka koordynującego. Do ich zadań będzie należeć m.in. konsultowanie bardziej skomplikowanych przypadków. Będą też czuwać nad wdrażaniem jednolitych procedur postępowania z pacjentami, zgodnie z wytycznymi, jakie świadczeniodawcom przekaże resort zdrowia.

Ministerstwo przygotowuje dla pracowników poradni ofertę szkoleń, w wyniku których psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy będą mogli zdobyć specjalizację psychoterapeuty dzieci i młodzieży. Szkolenie będzie trwało cztery lata. Resort przygotuje rozwiązania, które zagwarantują, że wyszkoleni specjaliści „pozostaną w systemie publicznej ochrony zdrowia”. Można się spodziewać, że wzięcie udziału w takim szkoleniu będzie się więc wiązać z podpisaniem zobowiązania do przepracowania określonego czasu w ramach systemu publicznego. Jednym z problemów opieki psychologicznej nad młodymi pacjentami jest bowiem nie tylko mała liczba specjalistów, ale również fakt, że duża część z nich pracuje głównie lub wyłącznie w sektorze prywatnym. Szkolenia będą realizowane z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Wstępnie zagwarantowano na nie 40 mln zł.

Resort zdrowia chce też zapewnić bieżące finansowanie pracy specjalistów, którzy wprost będą się zajmować zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, finansowanych przez MEN. Będą oni wynagradzani za realizację procedur medycznych z budżetu NFZ.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / psychiatria / Zbigniew Król / koszyk świadczeń / opieka psychoterapeutyczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31