MZ: zmiany w pilotażu w centrach zdrowia psychicznego

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
Medexpress 2019-11-28 09:05

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego wynika przede wszystkim z potrzeby rozszerzenia programu pilotażowego o nowych realizatorów celem funkcjonowania
co najmniej jednego podmiotu prowadzącego centrum w każdym województwie. Ponadto w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi po stronie realizatorów programu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia doprecyzowania wymaga przepis § 13 rozporządzenia dotyczący zapewnienia całodobowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej we
wszystkie dni tygodnia w miejscu udzielania świadczeń. Jednocześnie w § 23 w ust. 1d wprowadza się korektę omyłki pisarskiej, która wypacza sens niniejszego przepisu.

Proponuje się wprowadzenie nowych realizatorów programu oraz rozszerzenia obecnie funkcjonujących obszarów objętych opieką o naturalne granice. Zmiana ma na celu szersze przetestowanie rozwiązań wskazanych w rozporządzeniu oraz zapewnienie ich wdrażania na terenie wszystkich województw.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także