MZ: zmiany w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Medexpress

Opublikowano 19 maja 2022, 12:34

Medexpress

Opublikowano 19 maja 2022, 12:34

Przedmiotem projektowanej regulacji jest zmiana załącznika do rozporządzenia polegająca na wykreśleniu w części IV „Edukacja przedporodowa” w ust. 4 pkt 8. W świetle powyższego przepisu jednym z elementów ramowego programu edukacji przedporodowej dotyczącego porodu jest informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych.

Wykreślenie przedmiotowego przepisu wynika z faktu, że obecnie deponowanie tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych nie jest obecnie świadczeniem finansowanym ze środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.). Należy zaznaczyć, że w ust. 4 części IV wymienione są wyłącznie podstawowe elementy ramowego programu edukacji przedporodowej dotyczącego porodu, nie jest to katalog zamknięty. Proponowana zmiana nie wykluczy zatem możliwości informowania pacjentek również o tym aspekcie, nie będzie to jednak element podstawowy, a zatem najistotniejszy w tej części ramowego programu edukacji przedporodowej. Obecnie brzmienie przepisu może mylnie sugerować, że deponowanie tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych jest jednym z ważniejszych elementów, mimo że nie stanowi ono świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

standard organizacyjny opieki okołoporodowej

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30