Na jakie wynagrodzenia będą mogli liczyć pracownicy ochrony zdrowia?

Medexpress

Opublikowano 06 listopada 2021, 07:33

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 06 listopada 2021, 07:33

Zespół zebrał się zarówno w czwartek jak i piątek – i osiągnięcie porozumienia trudno uznać za zaskakujące. Porozumiały się bowiem strony – rząd, reprezentowane w RDS związki zawodowe i organizacje pracodawców, ale bez przedstawicieli organizacji pracowników medycznych, które kwestionują zarówno rządowe propozycje, jak i tryb negocjacji.

Adam Niedzielski podkreślał, że w ciągu trzech tygodni „wypracowano realne rozwiązania”, a porozumienie oznacza zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i wynagrodzeń. To w sposób oczywisty olbrzymi skrót myślowy – zawarte w Zespole Trójstronnym porozumienie ma się nijak do wzrostu nakładów na system opieki zdrowotnej (ten ma wynikać z już przyjętej ustawy 7 proc. PKB na zdrowie). Porozumienie nie odnosi się również do wynagrodzeń jako takich, a jedynie do poziomu wynagrodzeń minimalnych.

Niedzielski podkreślał, że to drugi krok w procesie podnoszenia wynagrodzeń w sektorze medycznym. Pierwszym było przyjęcie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. - Konsekwentnie, tak jak w lipcu tego roku zrobiliśmy pierwszy krok na tej ścieżce wzrostu wynagrodzeń, tak od lipca przyszłego roku zrobimy kolejny – podkreślał minister. To kolejny skrót myślowy, lub nieporozumienie. Pierwszy krok bynajmniej nie został wykonany w lipcu tego roku – ustawa o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych została uchwalona w 2017 roku i znowelizowana w 2018 roku. Nowelizacja, która obowiązuje od 1 lipca, była więc kolejnym krokiem – ale na pewno nie pierwszym.

Na jakie wynagrodzenia będą mogli liczyć pracownicy ochrony zdrowia? Słowa Adama Niedzielskiego znów budzą wątpliwości. Z jednej strony zapewnił on, że od 1 lipca 2022 roku lekarz i lekarz dentysta ze specjalizacją, którego obejmie ustawa o wynagrodzeniu minimalnym, otrzyma 1,8 tys. zł więcej niż w tej chwili, by zaraz dodać, że minimalne wynagrodzenie lekarzy zwiększy się z 6,7 tys. zł do 8 tys. zł – to jednak oznacza wzrost o 1,3 tys. zł.

Ustalono również, że pielęgniarki z wykształcenie średnim przekwalifikowane do grupy z wyższym wykształceniem i od lipca będą miały podwyżkę o 1,5 tys. zł- z poziomu 3,7 tys. zł do poziomu 5,3 tys. zł. W przypadku fizjoterapeutów, diagnostów oraz psychologów minimalne wynagrodzenie wzrośnie z 4,2 tys. zł do 5,6 tys. zł.

Minister podkreślał, że podwyżki dotyczą tylko niektórych pracowników, bo średni poziom wynagrodzeń w ochronie zdrowia jest zdecydowanie wyższy – jako przykład podał lekarzy, których średnie zarobki oszacował na ok. 16 tys. zł miesięcznie. - Przyjęte dziś podwyżki prowadzą wynagrodzenia w sektorze medycznym do wysokiego poziomu – stwierdził Adam Niedzielski, podkreślając że od 1 lipca 2022 roku najniższe wynagrodzenie w ochronie zdrowia będzie wynosiło 3,5 tys. zł w ochronie zdrowia, podczas gdy w całej gospodarce wyniesie ono 3 tys. zł.

W spotkaniu Zespołu Trójstronnego nie brali udziału przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. Przedstawiciele Białego Miasteczka 2.0 skomentowali wypowiedzi ministra przypomnieniem, że organizacje pracowników medycznych, protestujące od 11 września, nie podpisały żadnych porozumień z resortem zdrowia. - Nie znamy treści uzgodnień z zespołem trójstronnym, w którym nie ma naszego przedstawiciela. Nie ma żadnego porozumienia z protestującymi pracownikami ochrony zdrowia. Nasz protest nadal trwa – zapewnili.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

protest / podwyzki / Adam Niedzielski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30