Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski: Najczęściej największe długi generują szpitale kliniczne

Slawomir Gadomski
O zadłużeniu szpitali - opowiedział Medexpressowi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.
Medexpress 2019-11-29 10:14

Ile wynosi zadłużenie szpitali?

Zadłużenie szpitali wynosi ponad 14 mld zł. Zadłużenie wymagalne, czyli niespłacane przez szpitale w terminie wynosi około 2 mld zł. Ogólne zadłużenie należy odnieść do nakładów na ochronę zdrowia, kosztów świadczeń w lecznictwie szpitalnym chociażby ze środków. Wraz z rosnącymi nakładami na ochronę zdrowia, rosną zobowiązania. Jest to naturalna konsekwencja zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak i w każdym sektorze gospodarki.

Czy sieć szpitali się sprawdziła?

Sieć szpitali daje nam pewne zalety. Mam tu na myśli chociażby kierowanie środka pieniężnych do pewnych poziomów referencyjnych. Przykładowo podwyżki w tym roku skierowane do szpitali pierwszego i drugiego poziomu były możliwe dzięki temu, że mamy ukształtowaną pewną sieć. NFZ w 2020 roku będzie przygotowywać się do wyznaczenia ryczałtów na kolejny czteroletni okres. Widzimy, że sieć spzitali ma pewne wady. Będziemy starać się je eliminować. NFZ w 2020 roku będzie przygotowywać się do wyznaczenia ryczałtów na kolejny czteroletni okres. Wtedy zobaczymy jak ta sieć się sprawdziła.

Czy MZ dostrzega wadę sieci szpitali odnoście tego, że pieniądze, które miały zostać przeznaczone na podwyżki dla zawodów medycznych, często są przeznaczane na spłatę długów szpitali?

Nie widzimy takiej wady. Dzisiaj ze względu na dość dużą presję kadr medycznych one jednak poszły właśnie na wynagrodzenia.

Które szpitale wygenerowały największy dług? Jakie działania MZ planuje podjąć, aby pomóc szpitalom?

Najczęściej największe długi generują szpitale kliniczne, wysokospecjalistyczne, które zakres mają najbardziej kompleksowy zakres opieki nad pacjentem. Mówimy tu o wartościach nominalnych, na które nie możemy patrzeć tak samo. Nie możemy patrzeć tak samo na wysokość zadłużenia szpitala, który ma 800 mln kontraktu ze szpitalem, który ma 40 mln kontraktu. Są to nieporównywalne dane. 70 proc. długu wymagalnego szpitali klinicznych generują trzy podmioty.

Czy są szpitale, które wygenerowały zysk?

Są szpitale we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, które wygenerowały zysk za 2018 rok. One produkują nadwyżki finansowe i nie mają problemów płynnościowych z zobowiązaniami wymagalnymi. Wynika zatem, że jakość zarządzania ma duże znaczenie.
Na łączne zwiększenie kosztów świadczeń w 2019 roku przeznaczyliśmy 4 mld zł. Dopiero na koniec roku, gdy podsumujemy zobowiązania wymagalne, wyniki jednostek, to zastanowimy się, czy trzeba dokonać pewnych korekt dotyczących wycen.

PDF

Zobacz także