Bezpieczeństwo pacjentów rośnie, ale do ideału daleko

Tomasz Kobosz

Opublikowano 23 czerwca 2014, 12:44

78777260 Fot. Thinkstock/Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 23 czerwca 2014, 12:44

Co dziesiąty europejski pacjent pada ofiarą zdarzeń niepożądanych podczas korzystania z opieki zdrowotnej. Najczęściej są to zakażenia, niewłaściwe stosowanie leków, błędy chirurgiczne, awarie sprzętu medycznego, nietrafne diagnozy i brak reakcji na wyniki badań.

Komisja Europejska opublikowała pakiet dokumentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta. Opisano w nim dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie od 2012 r. oraz wskazano bariery, które należy pokonać, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pacjentów zgodnie z założeniami zalecenia Rady z 2009 r.

W ocenie KE, chociaż poczyniono znaczne postępy w zakresie kształtowania krajowych programów na rzecz bezpieczeństwa pacjentów, wciąż wiele pozostaje do zrobienia w kwestii przepisów wykonawczych dotyczących upodmiotowienia pacjentów, szczególnie w obszarze kształcenia i szkolenia pracowników opieki zdrowotnej.

- Udając się do szpitala, nasi obywatele oczekują bezpiecznej opieki zdrowotnej. Dobra wiadomość jest taka, że większość państw członkowskich posiada już programy bezpieczeństwa pacjentów. Zła jest taka, że pomimo poczynionych postępów, w placówkach opieki zdrowotnej wciąż dochodzi do zdarzeń mających niekorzystny wpływ na zdrowie pacjentów, a bezpieczeństwo pacjentów rzadko stanowi element szkolenia pracowników służby zdrowia. Musimy zatem podjąć wysiłki zmierzające do zapewnienia naszym obywatelom wyższego poziomu bezpieczeństwa w placówkach opieki zdrowotnej – powiedział europejski komisarz ds. zdrowia Tonio Borg.

W dokumentach opublikowanych przez KE czytamy m.in., że:

  • Już 26 państw jest na etapie końcowych prac nad strategiami bądź programami dotyczącymi bezpieczeństwa pacjentów lub już je opracowało. Normy bezpieczeństwa pacjentów są obecnie obowiązkowe w 20 państwach (w 11 w 2012 r.), a w 19 państwach korzysta się z wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pacjentów.
  • Systemy zgłaszania zdarzeń niepożądanych istnieją obecnie w 27 państwach (w 15 w 2012 r.), przede wszystkim na szczeblu krajowym (21) i na poziomie instytucji opieki zdrowotnej (13). Wzrosło dzięki temu prawdopodobieństwo zgłoszenia przez pacjentów uszczerbku na zdrowiu poniesionego w wyniku działań opieki zdrowotnej – w 2013 r. niepożądane zdarzenia zgłosiło 46% poszkodowanych wobec jedynie 28% w 2009 r.
  • W 18 państwach pacjentów informuje się o normach bezpieczeństwa, środkach służących zapobieganiu błędom lub zmniejszeniu częstotliwości ich występowania, prawie do wyrażania świadomej zgody na leczenie.
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30