Naukowcy szykują przełom w terapii AMD

Tomasz Kobosz

Opublikowano 03 kwietnia 2014, 14:35

oko Thinkstock/GettyImages
Tomasz Kobosz

Opublikowano 03 kwietnia 2014, 14:35

Irlandzcy naukowcy z Trinity College w Dublinie zapowiadają przełom w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, choroby na którą cierpi niemal 50 mln ludzi.  

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (Age-related Macular Degeneration - AMD) jest główną przyczyną utraty wzroku u osób powyżej 50. roku życia.  Choroba występuje w dwóch odmianach – suchej i wysiękowej. Ta ostatnia, choć rzadsza, jest o wiele groźniejsza i odpowiada za 90 proc. przypadków poważnego upośledzenia lub utraty wzroku z powodu AMD.

Dotychczas stosowane metody leczenia wysiękowej postaci AMD wymagały podawania leków w iniekcjach doszklistkowych (tj. do ciałka szklistego, które wypełnia centralną część gałki ocznej) lub okołotwardówkowych.

Irlandzcy naukowcy odkryli, że interleukina 18 (IL-18) - cytokina wytwarzana w ludzkim organizmie m.in. przez makrofagi – może uchronić chorych na AMD przed utratą wzroku, a przy tym może być podawana w nieinwazyjny sposób.

- Badania nad stosowaniem interleukiny 18 w terapii nowotworów są już w fazie testów klinicznych i potwierdzają korzystny profil bezpieczeństwa IL-18 przy podawaniu dożylnym – zwraca uwagę prof. Matthew Campbell, autor irlandzkiego badania.

W wysiękowej postaci AMD dochodzi do nieprawidłowej angiogenezy – dodatkowe, nieprawidłowe (mniej szczelne) naczynia krwionośne wrastają w siatkówkę. Dochodzi do lokalnych wysięków i mikrokrwawień, uszkodzenia komórek siatkówki i powstania blizn. Upośledzenie wzroku dotyczy najczęściej centralnej części pola widzenia i jest dla chorego bardzo uciążliwe (uniemożliwia np. czytanie czy prowadzenie samochodu).   

Doświadczenia przeprowadzone przez zespół prof. Campbella na myszach, u których sztucznie wywołano uszkodzenia siatkówki naśladujące AMD, pokazały, że interleukina 18 jest w stanie zarówno zwiększyć szczelność naczyń krwionośnych, jak i zatrzymać ich niekontrolowany rozrost.

Prof. Campbell ma nadzieję, że IL-18 stosunkowo szybko zacznie być stosowana u chorych z AMD jako terapia uzupełniająca (główną metodą leczenia pozostają leki hamujące czynnik wzrostu śródbłonka naczyń - VEGF), a w przyszłości (o ile kolejne badania potwierdzą jej skuteczność) IL-18 być może zastąpi obecne metody farmakoterapii tego schorzenia.

Źródło: FoxNews

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31