Zakażenie HCV można już leczyć jedną tabletką

Tomasz Kobosz

Opublikowano 27 listopada 2014, 21:21

122514800 Thinkstock/GettyImages
Tomasz Kobosz

Opublikowano 27 listopada 2014, 21:21

Dobra wiadomość dla zakażonych wirusem HCV genotypu 1 i 4. Komisja Europejska dopuściła do obrotu pierwszy schemat leczenia w postaci jednej, podawanej raz na dobę tabletki zawierającej skojarzenie ledipaswiru i sofosbuwiru.

Schemat leczenia jedną tabletką eliminuje potrzebę podawania interferonu i rybawiryny chorym na wirusowe zapalenie wątroby typu C genotypu 1 i 4 bez marskości lub z wyrównaną marskością wątroby.

Rejestracja schematu jest efektem przyspieszonej oceny przeprowadzonej przez Europejską Agencję Leków (EMA), stosującą tę procedurę w przypadku nowych leków o szczególnym znaczeniu dla zdrowia publicznego. Umożliwiło to wprowadzenie ledipaswiru/sofosbuwiru na rynki wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej. Decyzję oparto głównie na wynikach trzech badań klinicznych III fazy: ION-13, ION-24 i ION-35. W badaniach tych leczono ledipaswirem/sofosbuwirem w skojarzeniu z rybawiryną lub bez rybawiryny blisko 2000 chorych zakażonych HCV.

Ledipaswir/sofosbuwir jest wskazany do leczenia zakażenia HCV u dorosłych chorych wcześniej nieleczonych, zakażonych wirusem genotypu 1 i 4, niezależnie od występowania marskości wątroby. U chorych zakażonych wirusem genotypu 1 i 4 z niewyrównaną marskością oraz u chorych zakażonych wirusem genotypu 3 z marskością lub po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia, ledipaswir/sofosbuwir powinien być podawany w skojarzeniu z rybawiryną. Ledipaswir/sofosbuwir jest również wskazany do leczenia chorych zakażonych HCV genotypu 1, 3 i 4, którzy są jednocześnie zakażeni wirusem HIV.

Źródło: materiały prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28