Naukowiec z WUM laureatem programu Lider XI

Medexpress 2021-02-25 15:30

Dr Jakub Piwowarski, naukowiec z WUM jest laureatem programu Lider XI.

Dr hab. Jakub Piwowarski z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego zajmuje się badaniem mikrobioty jelitowej. Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w maksymalnej wysokości - 1 500 000 zł. „Synteza API, opracowanie formulacji oraz przeprowadzenie badań in vivo dla kremu zawierającego postbiotyczny metabolit mikrobioty jelitowej człowieka – U228 do stosowania miejscowego w terapii atopowych stanów zapalnych skóry”, realizuje we współpracy z dr Barbarą Żyżyńską-Granicą z Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego. W uroczystej gali, która została zorganizowana 24 lutego 2021 r. w formule online, uczestniczył JM rektor prof. Zbigniew Gaciong.

- Otrzymanie grantu Lider XI jest dla naszego zespołu ogromnym wyróżnieniem. Uzyskane finansowanie umożliwi kontynuowanie prac wdrożeniowych prowadzonych w laboratorium Microbiota Lab w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, w którym zajmujemy się badaniami mikrobiomu człowieka w celu poszukiwania nowych strategii terapeutycznych, mogących mieć zastosowanie w prewencji i leczeniu chorób o podłożu zapalnym - powiedział dr hab. Jakub Piwowarski.

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą skóry. Obecnie nie istnieje żadna skuteczna terapia prowadząca do całkowitej remisji choroby, a leczenie koncentruje się na łagodzeniu objawów oraz na uzyskaniu kontroli nad nawrotami. U228 jest postbiotycznym metabolitem wytwarzanym przez mikrobiotę jelitową, dla którego dr hab. Jakub Piwowarski wykazał silne właściwości przeciwzapalne po podaniu miejscowym na skórę. Planowane prace B+R będą obejmowały syntezę U228 na skalę półtechniczną oraz opracowanie formulacji farmaceutycznej podawanej miejscowo na skórę, dla której zostanie przeprowadzona część badań przedklinicznych potwierdzająca bezpieczeństwo oraz skuteczność w terapii AZS.

Źródło: WUM

Prowadzony przez NCBiR Program Lider ma na celu poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu podczas realizacji projektów. Organizator przyznaje środki pasjonatom nauki z różnych dziedzin na stworzenie i prowadzenie własnego zespołu badawczego. Dzięki wsparciu mogą oni rozwijać nie tylko kompetencje naukowe, ale także zarządcze. Edycja XI była wyjątkowa pod względem wysokości środków przeznaczonych na konkurs - 100 mln zł, najwięcej spośród wszystkich dotychczasowych edycji.

PDF

Zobacz także