NFZ: Będą zmiany ws. realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.
Medexpress 2021-05-28 09:13

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 55/2021/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne wynika ze zmian wprowadzonych do zarządzenia nr 70/2021/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych związanych z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 542).

Ww. rozporządzenie wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych nowe świadczenie gwarantowane – Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego. Wobec powyższego, niniejszą regulacją, w zakresie § 14 zmienianego zarządzenia doprecyzowano przepis (ust. 8) dotyczący sprawozdawania i rozliczania świadczeń dotyczących kompleksowej opieki onkologicznej.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Z uwagi na charakter zmian, mający na celu symetryzację przepisów niniejszego zarządzenia z zarządzeniem Nr 70/2021/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych, które zostało poddane konsultacjom zewnętrznym, podjęto decyzję o nieprzedstawianiu projektu niniejszego zarządzenia do zaopiniowania określonym podmiotom.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także