NFZ ma pieniądze na podwyżki dla pielęgniarek

Medexpress

Opublikowano 13 lipca 2017, 09:34

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 13 lipca 2017, 09:34

Prezes NFZ Andrzej Jacyna poinformował, że w planie finansowym NFZ zostały zabezpieczone środki finansowe na trzy transze na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych wynikający z porozumienia zawartego w dniu 23 września 2015 roku pomiędzy OZZPiP i NRPiP, a prezesem NFZ i ministrem zdrowia, i wynikającego z niego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Z kolei wiceminister zdrowia Zbigniew Król poinformował, że w planie budżetowym są zagwarantowane środki finansowe na wynagrodzenia wynikające z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Źródło: NIPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / pieniądze
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31