NFZ: nie będzie podwójnego płacenia za aktywowanie IKP

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”
Medexpress 2020-01-13 09:04

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów niniejszego zarządzenia w części dotyczącej premiowania realizatorów pilotażu za promowanie zakładania kont IKP przez świadczeniobiorców będących na listach aktywnych realizatora pilotażu w związku z wydanym w dniu 15 listopada 2019 r. zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 154/2019/DEF w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Zmiana w zapisach zarządzenia wyeliminuje możliwość podwójnego finansowania realizatorom pilotażu tych samych działań związanych z aktywowaniem kont IKP z dwóch odrębnych umów.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także