NFZ: nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Jakie?

Medexpress

Opublikowano 29 lutego 2016, 11:30

Apteka Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 29 lutego 2016, 11:30

W IV kwartale 2015 r. oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły 356 kontroli w aptekach, z czego 318 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W 50 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (230 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (76 postępowań).

Jakie błędy popełniali farmaceuci?

Realizowali recepty pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym: braku podpisu, pieczątki lekarza. Na receptach brakowało daty wystawienia recepty, lub była ona błędna, nazwa leku była niepełna, brakowało postaci, dawki, wielkości opakowań i ilości leków oraz sposobu dawkowania.

Podczas kontroli odnotowano również brak informacji lub nieterminowe informacje w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

apteki / kontrola / NFZ / błędy medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31