NFZ odpiera zarzuty, że „oszukał szpitale”

Medexpress

Opublikowano 10 sierpnia 2017, 09:27

Medexpress

Opublikowano 10 sierpnia 2017, 09:27

W związku z opublikowanym w Gazecie Wyborczej artykułem pt. „Szpitale: NFZ oszukał” NFZ wyjaśnia:

"Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie wycofał się z zapowiedzianego wzrostu wyceny punktowej dla szpitali. Wbrew tezom opublikowanym w artykule, zarządzeniem Prezesa NFZ, podniesiono wycenę punktową świadczeń (zwiększono wyceny procedur o 2% w stosunku do dotychczasowych wartości) w związku z ponoszonymi przez szpitale rosnącymi kosztami.

W związku z koniecznością wyliczenia wartości ryczałtów PSZ zdecydowano się na uwzględnienie zwiększenia wartości rozliczanych świadczeń w wycenie świadczeń, a nie poprzez cenę punktu. System rozliczeniowy Funduszu został już dostosowany do nowych wycen.

W celu sfinansowania wprowadzonych zmian dokonano również zmian w planie finansowym NFZ zabezpieczając środki (2 172 999 tys. zł), które w ramach możliwości finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ, są przeznaczane na zwiększenie wartości umów z poszczególnymi świadczeniodawcami. Nie jest więc prawdą, jak twierdzi autorka artykułu, że szpitale „za te same pieniądze, będą leczyć mniej chorych”. Kolejne zmiany wprowadzone zarządzeniem będą obowiązywały od 1 października. Dokonano w nich denominacji wartości punktowej produktów rozliczeniowych, zwiększając jednocześnie ich wycenę o 4% w stosunku do wartości wyjściowej (tj. przed 01.07.2017 r.).

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone w zarządzeniach dotyczących między innymi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń odrębnie kontraktowanych oraz w innych rodzajach świadczeń.

Zmiany te nie tylko umożliwią sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń udzielanych w systemie PZS (a także poza nim), ale również pozytywnie wpłyną na poziom finansowania świadczeń, a tym samym szpitali".

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / szpitale
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31