NFZ: pieniądze z Funduszu Solidarnościowego dla osób niepełnopsrawnych

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress 2020-07-29 09:47

Do konsultacji przekazano Projekt zarządzenia - Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020.

Niniejszy projekt zarządzenia ma na celu umożliwienie realizacji świadczeń i ich finansowanie z Funduszu Solidarnościowego oraz zgodnie z wytycznymi określonymi przez Radę Ministrów dla osób niepełnosprawnych. Celem programu rządowego jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku fizycznym, społecznym i gospodarczym oraz utrzymanie go na możliwie stałym poziomie dzięki działaniom z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Ze środków Funduszu Solidarnościowego w roku 2020 na realizację świadczeń w programie przeznaczono 100 mln zł.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także