NFZ: ponad miliard więcej na leczenie Polaków

Alicja Dusza

Opublikowano 04 sierpnia 2016, 10:59

Alicja Dusza

Opublikowano 04 sierpnia 2016, 10:59

Prezes NFZ dokonał zmiany planu finansowego, zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2016 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę prawie 1,1 mld zł. Pieniądze pochodzą z funduszu zapasowego NFZ.

Podział pieniędzy pomiędzy poszczególnymi oddziałami zależy od obowiązującego algorytmu. Najwięcej trafi do woj. mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

1. Dolny Śląsk - ponad 82 mln zł

2. Kujawsko-Pomorskie - prawie 59 mln zł

3. Lubelskie - ponad 62 mln zł

4. Lubuski - ponad 28 mln zł

5. Łódzkie - prawie 76 mln zł

6. Małopolska - ponad 94 mln zł

7. Mazowsze - ponad 157 mln zł

8. Opolskie - prawie 27 mln zł

9. Podkarpackie - ponad 58,5 mln zł

10. Podlaskie - ponad 33 mln zł

11. Pomorskie - ponad 63 mln zł

12. Śląskie - prawie 134 mln zł

13. Świętokrzyskie - 37 mln zł

14. Warmia i Mazury - ponad 38 mln zł

15. Wielkopolska - prawie 98 mln zł

16. Zachodniopomorskie 47 mln zł

Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ uwzględniając:
• konieczność zabezpieczenie skutków finansowych wprowadzonych od 1 lipca 2016 r. zmian warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, leczenie szpitalne i leczenie stomatologiczne, w tym również wynikających z migracji ubezpieczonych oraz na zmniejszenie liczby oczekujących na operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego i operacje zaćmy,
• konieczność zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej „nielimitowanych” i ratujących życie, które zostały wykonane i niesfinansowane w roku 2016 oraz w latach poprzednich,
• potencjalnie wyższe niż pierwotnie planowano skutki finansowe realizacji w 2016 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dni 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i 1628) w zakresie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz
• indywidualne zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31