NFZ: Projekt zarządzenia dot. leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką

Centrala NFZ opublikowała Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
Medexpress 2020-01-28 12:23
  • Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dostosowują przepisy do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Ponadto Modyfikacji uległ zapis § 17 ust. 9, w którym doprecyzowano zasady kwalifikacji dla grup ROC01 i ROO03.
  • Zmieniono także załącznik nr 2 do umowy, w którym usunięto odniesienie do świadczeń gwarantowanych oznaczone „***** ” oraz przypis”******świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych, domowych, dziennych oraz wymienionych w § 9 ust. 2 zarządzenia."

Projekt: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także