NFZ: Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Medexpress

Opublikowano 12 grudnia 2019, 08:07

Medexpress

Opublikowano 12 grudnia 2019, 08:07

Celem wydania zarządzenia jest zachowanie spójności ze zmianami wprowadzanymi równolegle w zarządzeniu szpitalnym.
Zarządzenie wprowadza w życie opublikowane przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obwieszczenie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera – defibrylatora (S-ICD).W związku z powyższym, symetrycznie do zmian wprowadzonych w zarządzeniu szpitalnym, do katalogu 1k dodano nową grupę E34G Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)*.
W celu pokrycia dodatkowych kosztów związanych z hospitalizacją pacjentów, u których zaszła potrzeba usunięcia układu przezżylnego na etapie tej samej hospitalizacji, świadczeniodawca ma możliwość dosumowania istniejących produktów rozliczeniowych
z katalogu produktów do sumowania (załącznik nr 1c do zarządzenia szpitalnego) dedykowanych usunięciu elektrod tj. 5.53.01.0001503 Usunięcie przezżylne elektrod oraz 5.53.01.0001504 Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

KOS / NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31