NFZ: Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z 31 sierpnia 2021 r.).
Medexpress 2021-09-02 13:02
W niniejszym zarządzeniu zmieniającym zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne wprowadzono następujące zmiany:
1) w zakresie załączników do zarządzenia: nr 1a Katalog grup oraz nr 9 Charakterystyka grup usunięto JGP: H44 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego - zgodnie z rekomendacją nr 104/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany technologii medycznych z obszaru ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz sporządzonym na jej podstawie pismem Pana Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 29 lipca 2021 r. zaprzestaje się finansowania procedur medycznych ICD- 9: 84.502 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego oraz 84.503 Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych w oddziałach szpitalnych o profilu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz w pozostałych oddziałach szpitalnych, w których możliwe jest rozliczanie przedmiotowych procedur dla rozpoznań ICD-10 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu; oprócz tego w załączniku nr 9 w JGP C11O Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani w rozpoznaniach nowotworów złośliwych uzupełniono listy rozpoznań ICD-10;
2) w związku z opublikowanym obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń szpitalnych obejmujących leczenie zatruć dla JGP: S40-S44 zaimplementowano przedmiotowe taryfy.
Opinie i uwagi można przesyłać do 16 września 2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: szpital.dsoz@nfz.gov.pl.
Projekt: TU
Źródło: NFZ
PDF

Zobacz także