NFZ: projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - AOS

477057051 Fot. Thinkstock / Getty Images
Prezes NFZ opublikował projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Projekt zarządzenia ma na celu wprowadzenie rozwiązań motywujących świadczeniodawców do zwiększonego przyjmowania nowych pacjentów, szybkiego postawienia diagnozy i ustalenia terapii. Mechanizmy motywujące wprowadza w wybranych specjalnościach medycznych, do których są najdłuższe kolejki oczekujących oraz w odniesieniu do porad specjalistycznych wykonywanych na rzecz dzieci. Celowi temu służy także wprowadzona modyfikacja wycen wybranych porad zabiegowych w okulistyce.
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na:
1. wprowadzeniu dwóch współczynników korygujących 1,5 oraz 1,2 w przypadku udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych na rzecz dzieci w wieku odpowiednio 0-3 r.ż.(od urodzenia do ukończenia 3 r.ż.) oraz 4-18 lat. Zmiana ma na celu premiowanie podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń dla najmłodszych pacjentów kompleksowo i na najwyższym poziomie. Pozwoli to także, na zmotywowanie lekarzy, do realizacji diagnostyki i terapii, w jak najszerszym zakresie w trybie ambulatoryjnym, co znacznie zmniejsza stres u dziecka;
2. wprowadzeniu współczynnika korygującego w wysokości 1,4 przy rozliczaniu porad pierwszorazowych wykonywanych w poradniach specjalistycznych następujących specjalności: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia. Oczekuje się, że działania te znacząco zwiększą liczbę szybko przyjmowanych i diagnozowanych w trybie ambulatoryjnym chorych, co powinno skrócić czas oczekiwania na poradę, a także zracjonalizować wydatkowanie publicznych środków, w tych specjalnościach, w których są najdłuższe kolejki oczekujących chorych. Utrzymano jednocześnie pozostałe zasady rozliczania porad pierwszorazowych;
3. dokonaniu zmiany wycen procedur zabiegowych, jeżeli zrealizowane zostały w trybie ambulatoryjnym w ramach umowy AOS, zamiast w trybie stacjonarnym
4. Dokonaniu zmiany wyceny porady, w ramach której wykazywane jest do rozliczenia wykonanie wielodniowego monitorowania czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Event Holter, Holter 72 godz. z 121 pkt do 159 pkt. W tym celu do listy W4 Badania dodatkowe - grupa 3 dodano procedurę ICD-9 dedykowaną wykonaniu monitorowania czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) metodą Event Holter, Holter 72 godz.
Jak informuje NFZ, skutek finansowy w okresie 6 miesięcy roku 2018 wynikający z wprowadzenia modyfikacji wyceny świadczeń pierwszorazowych w czterech zakresach świadczeń na dzień sporządzenia dokumentu oszacowano w wysokości 30 mln zł.
Dodatkowo skutek finansowy wynikający z wprowadzenia współczynników korygujących odnoszących się do realizacji świadczeń u dzieci oszacowano w wysokości 79,5 mln zł.
Natomiast koszt wprowadzenia zmiany wyceny części okulistycznych świadczeń zabiegowych wynosi 6,5 mln zł.
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2018 r.
Źródło: NFZ
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / okulistyka / kolejki / AOS
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31