NFZ publikuje projekt zarządzenia dotyczący AOS - chodzi o zmniejszenie kolejek

Medexpress

Opublikowano 04 wrzesnia 2018, 12:20

Medexpress

Opublikowano 04 wrzesnia 2018, 12:20

Centrala NFZ opublikowała Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.


Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na wprowadzeniu współczynnika korygującego w wysokości 1,2 przy rozliczaniu świadczeń w poradniach specjalistycznych przez świadczeniodawców, którzy w największym stopniu (co najmniej o 20%) skrócili czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia we wskazanych zakresach, poprawiając tym samym dostępność do nich.


Powyższy współczynnik korygujący wprowadzony został w odniesieniu do świadczeń w zakresach: endokrynologii, endokrynologii dla dzieci, gastroenterologii, gastroenterologii dla dzieci, kardiologii, kardiologii dziecięcej, neurochirurgii, neurochirurgii dla dzieci, okulistyki, okulistyki dla dzieci.


Celem tego działania jest dalsze zmotywowanie świadczeniodawców do jak najlepszego zarządzania listami oczekujących.


Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia współczynnika nie jest możliwy do oszacowania.


Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie wcześniej niż od dnia 1 października 2018 r.

Na uwagi do projektu NFZ czeka do 11 września 2018 r.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / kolejki / AOS / specjaliści
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31