NFZ: telemedycyna wymusza zastosowanie wskaźników korygujących

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
Medexpress 2020-06-16 11:03
Mając na uwadze porównanie kosztów realizacji świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych z realizacją tego świadczenia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem, wprowadzono zastosowanie wskaźnika korygującego o wartości 0,69. Świadczeniodawca realizując świadczenie w tradycyjny sposób ponosi koszty utrzymania lokalu w tym m.in. sprzątania, amortyzacji sprzętu wykorzystywanego do realizacji zabiegów itp. Obecnie należy mieć także na uwadze koszty związane z zaostrzonym reżimem sanitarnym. W przypadku natomiast realizowania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych ponoszone koszty są mniejsze.
Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie przedmiotowej regulacji do przepisów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 660).

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także