Koronawirus

NFZ wprowadza dodatkowy ryczałt za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podwyższonym reżimie sanitarnym

Medexpress

Opublikowano 09 lipca 2020, 08:05

Medexpress

Opublikowano 09 lipca 2020, 08:05

W związku z działaniami mającymi na celu przywrócenie pacjentom pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, uzasadnione stało się ustanowienie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie świadczeniodawcom środków finansowych związanych z koniecznością utrzymywania stanu gotowości do udzielania świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym. Powyższe zapewnić ma przede wszystkim możliwość organizacji procesu udzielania świadczeń w sposób bezpieczny zarówno dla pacjentów, jak i personelu świadczeniodawców.
Wprowadzono nowy produkt rozliczeniowy w postaci dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Opłata ta stanowić będzie 3% wartości świadczeń wynikającej z rachunku za dany okres sprawozdawczy. Powyższe rozwiązanie ma charakter powszechny bowiem dotyczy świadczeniodawców posiadających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniami określonymi w załączniku nr 1a do zarządzenia), i uzasadnione jest w szczególności:
1) kluczową rolą wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w realizacji działań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
2) wzrostem kosztów prowadzenia działalności leczniczej, w tym wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, przez świadczeniodawców, o których mowa w pkt 1.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

koronawirus / COVID-19 / NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31