NFZ: wzrost stawek kapitacyjnych w POZ. Na jakich warunkach?

Medexpress

Opublikowano 05 sierpnia 2019, 11:52

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 05 sierpnia 2019, 11:52

Proponowane rozwiązania dotyczą:

  • wzrostu stawek kapitacyjnych, które stosuje się do lekarzy POZ pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych, w przypadku posiadania przez podmioty lecznicze certyfikatów akredytacyjnych wydanych przez CMJwOZ
  • wprowadzenia współczynnika korygującego bazową stawkę roczną w zakresie lekarza POZ w przypadku pacjentów chorych przewlekle na wskazywane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia w zakresie chorób układu krążenia, cukrzycy i tarczycy
  • wzrostu stawek kapitacyjnych w zakresie lekarza POZ w przypadku wystawiania e-recept
  • wprowadzenia finansowania realizacji świadczeń przez dodatkowych lekarzy, którzy nie posiadają specjalizacji i nie są w trakcie specjalizacji na terenach wiejskich o małej gęstości zaludnienia

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem ma na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez:
a) dopuszczenie do udzielania świadczeń na obszarach wiejskich o małej gęstości zaludnienia, na których występuje deficyt zatrudnionych lekarzy w POZ, lekarzy, którzy po zdaniu LEP nie rozpoczęli kształcenia specjalistycznego w ramach rezydentury,
b) zwiększenie poziomu finansowania placówek POZ, które uzyskały certyfikaty jakości po zakończeniu procesy akredytacji przez CMJwOZ,
c) poprawę opieki nad pacjentami chorymi przewlekle na choroby układu krążenia, cukrzycę i choroby tarczycy.
d) motywacyjne zwiększenie poziomu finansowania wystawiania e-recept.


Zarządzenie wchodzi w życie od 1 września 2019 roku, z możliwością rozliczaniem świadczeń udzielonych w zakresie pktt. a), b) i d) od 1 września 2019 roku a, w zakresie pkt. c) od 1 stycznia 2020 roku zastosowaniem do rozliczania świadczeń od 1 kwietnia 2020 roku.
Przewidywane maksymalne skutki finansowe wyniosą w zakresie pkt a), b) i c):
- 2019 roku około 41,5 mln. PLN.,
- 2020 roku około 863 mln. PLN.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / poz / Stawka kapitacyjna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31