NFZ: zarządzenie dot. profilaktycznej mastektomii

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.
Medexpress 2019-02-28 12:22

Zmiana przepisów związana jest z opublikowaniem w dniu 15 stycznia 2019 r. rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadza z dniem 16 stycznia 2019 r. nowe świadczenie gwarantowane: „Profilaktyczna mastektomia”.
Dla przedmiotowego świadczenia gwarantowanego produktem rozliczeniowym jest grupa JPG J01 Radykalne odcięcie piersi z rekonstrukcją. W celu rozliczenia świadczenia konieczne jest wskazanie procedur: 85.71 Całkowita rekonstrukcja piersi, 85.72 Obustronna całkowita rekonstrukcja piersi oraz rozpoznania ICD-10: Z40.0 Chirurgia profilaktyczna czynników ryzyka związanych z nowotworami złośliwymi. Odpowiedniej modyfikacji dokonano w załączniku nr 3a do zarządzenia (Produkty rozliczeniowe dedykowane dla świadczeń, dla których w rozporządzeniu określono dodatkowe warunki ich realizacji), oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia (Charakterystyka JGP).

Dodatkowo w katalogu grup, na wniosek świadczeniodawców w zakresie rozliczania zabiegów usunięcia migdałków u dzieci wykonywanych w oddziale otolaryngologicznym dla dorosłych, zwiększono wartość punktową grupy C14 Średnie zabiegi jamy ustnej gardła i krtani, do wysokości 1 282 zł. Skutek finansowy zwiększenia wyceny grupy C14 wyniesie ok. 8,8 mln zł rocznie.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także