NFZ: zarządzenie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek POZ

Medexpress

Opublikowano 27 wrzesnia 2018, 08:26

Medexpress

Opublikowano 27 wrzesnia 2018, 08:26

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wprowadzane zmiany dotyczą:
1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;
2) zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmienianego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

Szacowane skutki finansowe wprowadzonych zwiększają koszty finansowania świadczeń POZ w bieżącym roku o ok. 32 mln złotych. Powyższy wzrost kosztów nie wpływa na zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 27.09.2018 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / poz / pielęgniarka POZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31