NFZ: zarządzenie ws. oceny wniosków inwestycyjnych

Źródło: MZ
W Dzienniku Ustaw Ministerstwa Zdrowia opublikowano zarządzenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 roku ws. procedury oceny wniosków inwestycyjnych.
Medexpress 2019-09-02 15:23

Komórką właściwą, odpowiedzialną za procedurę oceny wniosków inwestycyjnych, jest Departament Oceny Inwestycji.

Wnioski inwestycyjne są oceniane pod względem merytorycznym przez właściwe departamenty Ministerstwa Zdrowia, spośród następujących:

 • Departament Oceny Inwestycji,
 • Departament Analiz i Strategii,
 • Departament e-Zdrowia,
 • Departament Nadzoru i Kontroli,
 • Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
 • Departament Pielęgniarek i Położnych,
 • Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności,
 • Departament Systemu Zdrowia,
 • Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny.

Ocena wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:

 • kompletności i poprawności złożonego wniosku inwestycyjnego,
 • kompleksowości uzasadnienia,
 • priorytetów i decyzji Ministra Zdrowia wynikających z potrzeb w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych służących rozwojowi systemu ochrony zdrowia,
 • priorytetów zdrowotnych określonych przez Ministra Zdrowia,
 • zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych,
 • udziału środków własnych i innych źródeł finansowania zadania,
 • zasadności i racjonalności kosztów wykazanych we wniosku inwestycyjnym,
 • stopnia zaawansowania realizacji zadania,
 • liczby zadań finansowanych z budżetu państwa, kontynuowanych przez jednostkę podległą lub nadzorowaną przez Ministra Zdrowia.

Źródło: Dz. U.

PDF

Zobacz także