NFZ: zarządzenie ws. pilotażu rehabilitacji leczniczej dla świadczeniodawców po przebytej chorobie COVID-19

W czwartek NFZ opublikował zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.
Medexpress 2020-07-31 14:10

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID19, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. art. 48e ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn zm.). Zarządzenie ma na celu, w oparciu o przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 (Dz. U. poz. 1246), zwanego dalej „rozporządzeniem”, określenie w szczególności: zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy o realizację pilotażu, wzoru umowy o realizację świadczenia opieki zdrowotnej, zasad koniecznych do sprawozdawania i rozliczania świadczeń. Na podstawie niniejszej regulacji dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podejmie działania zmierzające do zawarcia umowy o realizację świadczeń w ramach pilotażu. Szacowane skutki finansowe określone w rozporządzeniu, przy założeniu 100% obłożenia oddziału szpitalnego, wynoszą 10 000 zł/doba.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także