NFZ: Zmiana zarządzenia ws. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

Fot. wikipedia commons
Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ z dnia 18 września 2019 roku ws. zmiany zarządzenia odnośnie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania, wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.
Medexpress 2019-09-18 15:37

Zmiana wynika z konieczności realizacji postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w zakresie wskazania okresu obowiązywania produktów rozliczeniowych dotyczących finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Przyjęte rozwiązanie nie pociąga za sobą konieczności zmiany Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także