NFZ: Zmiany rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z COVID-19

Medexpress

Opublikowano 28 pazdziernika 2020, 15:32

Medexpress

Opublikowano 28 pazdziernika 2020, 15:32

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Na mocy ww. przepisu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 140/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.) koreluje z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 1980).

Zgodnie z ww. przepisami w zarządzeniu zostają wprowadzone nowe produkty rozliczeniowe: 99.07.0003 - Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w izolatorium typ I (wartość 220 zł za dzień pobytu) oraz 99.07.0004 - Pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w izolatorium typ II (wartość 180 zł za dzień pobytu).

Dodatkowo zarządzenie zmienia wartości produktów dla hospitalizacji związanych z leczeniem COVID-19. Ich wartość jest zróżnicowana w zależności od skali CRB-65, jaką uzyska hospitalizowany z powodu COVID-19 pacjent (CRB 65 => 3 pkt wartość – 530 zł za dzień leczenia, CRB 65 =2 pkt wartość 330 zł za dzień leczenia, CRB 65 < 2 pkt wartość 180 zł za dzień leczenia). Konieczna jest codzienna ocena pacjenta w tej skali, udokumentowana w historii choroby. Celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie odpowiedniego finansowania świadczeń udzielanych osobom zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w zależności od ich stanu klinicznego oraz wzmocnienia roli izolatoriów w systemie opieki zdrowotnej dedykowanej tym osobom. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / koronawirus / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31