NFZ: zmiany w AOS. Jest projekt zarządzenia

Medexpress

Opublikowano 06 grudnia 2019, 08:17

Medexpress

Opublikowano 06 grudnia 2019, 08:17

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w porównaniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego, polegają na:
1. zniesieniu wymogu stosowania pieczątek na rzecz alternatywnych rozwiązań.
2. zmianie sposobu rozliczania świadczeń diagnostycznych w zakresie endokrynologii związanych z diagnostyką chorób tarczycy, a polegających na wprowadzeniu Katalogu diagnostycznych pakietów specjalistycznych, który na razie zawiera tylko produkt pn. pakiet specjalistyczny – tarczyca. Obejmuje on ryczałtowe finansowanie pakietu badań, który zakończony powinien być postawieniem diagnozy, ustaleniem terapii oraz określeniem możliwości przejęcia opieki przez lekarza POZ. Celem tego było ograniczenie nieuzasadnionego dzielenia porad diagnostycznych, zachęta do skrócenia kolejki i przesuwanie zdiagnozowanych pacjentów do objęcia opieką w POZ.
3. wprowadzeniu przepisów obejmujących zasady rozliczania porad pielęgniarskich i położnej, realizowanych w niektórych zakresach AOS. Nowelizacja w tym zakresie stanowi wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia wydzielony został zakres skojarzony: ambulatoryjna opieka pielęgniarska lub położnej (AOP), który stosuje się do zakresów wskazanych w rozporządzeniu AOS: chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, kardiologii i diabetologii. Świadczenia w tym zakresie rozliczane są w oparciu o grupy świadczeń oznaczone kodami: PPW i PZ, które stanowią pochodną obowiązujących w AOS grup świadczeń specjalistycznych, zawartych w załączniku 5a do zarządzenia, po dostosowaniu ich do specyfiki nowych świadczeń.
Ponadto w załączniku nr 5a do zarządzenia:
− wprowadzono, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia AOS, do rozliczania w poradni chirurgicznej porady zabiegowe związane z nacięciem ropnia, oznaczone kodami: 23.2001, 24.31, 27.313, 27.319,
− przy procedurze: 57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego, wskazano, że w jej ramach możliwe jest także rozliczenie wykonania wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG, którego elementem jest wprowadzenie cewnika do pęcherza. Koszt produktu leczniczego odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku 5b do zarządzenia. Pomimo, że medycznie procedura 57.94 nie jest w pełni tożsama, z wykonaniem wlewu dopęcherzowego, jednak jest ona najbardziej zbliżona kosztowo i medycznie, spośród odpowiadających świadczeń koszykowych. Działanie takie pozwoli ponownie wykonywać wlewki dopęcherzowe w poradniach urologicznych, od których odstąpiono w trybie ambulatoryjnym po wprowadzeniu finansowania szczepionki BCG według faktury.
− wprowadzono do rozliczania w poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej porady zabiegowej związanej z wykonaniem procedury 04.24.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / AOS
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31