NFZ: Zmiany w programach lekowych

Fot. Wojciech Górski
Prezes NFZ przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
Medexpress 2020-03-05 08:06
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2020 r., a także także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych jak obniżenie progu kosztowego rozliczenia substancji czynnej adalimumabum określonego w Katalogu współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych z 8,6333 zł/mg na 6,975 zł/mg, w związku z objęciem refundacją kolejnego odpowiednika leku referencyjnego, do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2020 r.
Projekt: TU
Źródło: NFZ
PDF

Zobacz także