NFZ: zmiany w programach lekowych. Jest projekt zarządzenia

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
Medexpress 2019-09-10 11:10

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów do aktualnej listy leków refundowanych.
Zmiany:
1) dostosowanie zarządzenia Nr 75/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2019 r.,
2) umożliwienie rozliczania świadczenia 5.08.07.0000026 przyjęcie pacjenta raz na 3 miesiące w trybie ambulatoryjnym związane z wykonaniem programu w programach lekowych dedykowanych pacjentom ze schorzeniami reumatologicznymi.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także