NFZ zmniejsza obciążenia biurokracyjne dla świadczeniodawców. Jest rozporządzenie

Medexpress

Opublikowano 18 kwietnia 2020, 09:12

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 18 kwietnia 2020, 09:12

W celu ułatwienia realizacji i rozliczeń umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzono zmiany w ogólnych warunkach wykonywania tych umów:

1) ograniczenia obciążeń regulacyjnych świadczeniodawców, m.in. obowiązków informacyjnych, które w okresie stanu epidemii mogą utrudniać sprawne udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – uproszczenie i skrócenie terminów procedury wnioskowania o zmianę miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (zmiana w § 7 ust. 3 załącznika);

2) skrócenie terminu wypłaty należności za realizację świadczeń leczenia uzdrowiskowego z 14 do 5 dni roboczych (zmiana § 25 załącznika) oraz terminu płatności należności wstrzymanych z powodu braków w dokumentach rozliczeniowych z 7 do 5 dni (zmiana w § 26 ust. 4 załącznika);

3) przyspieszenia oraz usprawnienia w składaniu oświadczeń i wniosków dotyczących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - uproszczenie zasad ich składania. Umożliwienie składania przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz świadczeniodawców oświadczeń za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych, o których mowa w § 10 ust. 1, po uzyskaniu potwierdzenia ich doręczenia (zmiany w § 39 i § 40 załącznika);

4) wprowadzenie zmian w sposobie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia;

5) zmniejszenie obciążeń biurokratycznych - rezygnację z obowiązku przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez świadczeniodawcę kopii dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji jeżeli świadczeniodawca otrzyma za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych informację, iż Fundusz dysponuje już takimi dokumentami (załącznik § 23 ust. 6 i 6a);

6) ułatwienia w obiegu dokumentów rozliczeniowych - przekazywanie przez świadczeniodawcę do Narodowego Funduszu Zdrowia rachunku, raportu statystycznego i informacji o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę sporządzoną na podstawie posiadanych deklaracji wyboru będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej (załącznik § 23 ust. 7, 8 i 9);
6) wprowadzenie tymczasowych rozwiązań w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, umożliwiających sprawną i terminową realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych i zapewniających elastyczne ich dostosowywanie do zagrożeń powstających w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, polegających na:

- skróceniu lub zawieszeniu ciążącego na NFZ obowiązku konsultacji projektów zrządzeń określających przedmiot postępowania i szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

- zawieszeniu obowiązku zgłaszania do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o zmianach w harmonogramie dotyczące osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (§ 6 ust. 2 załącznika), przy czym zmiany te świadczeniodawca obowiązany będzie zgłosić po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii,

- zawieszeniu obowiązku zgłaszania informacji o zaprzestaniu udzielania świadczeń w przypadku gdy takie zaprzestanie wynika z wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii (§ 9 ust. 5 i § 35 załącznika),

- zawieszeniu ograniczeń w zmianach kwoty zobowiązania pomiędzy zakresami świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz pomiędzy tymi umowami (§ 20 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 2 załącznika).

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.RP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / świadczeniodawcy / sprawozdawczość / biurokracja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31