Nie chorowali na covid a cierpią. Pionierskie badania

Medexpress

Opublikowano 29 czerwca 2021, 08:37

Portrait of the young woman Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 29 czerwca 2021, 08:37

Dr Gniewko Więckiewicz i prof. Robert Pudlo, psychiatrzy z Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii w Tarnowskich Górach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego są współtwórcami pionierskiego, międzyuczelnianego polskiego badania dotyczącego chorób psychicznych, bólów głowy oraz bólów w jamie ustnej u osób narażonych na COVID-19, w którym wykorzystano tzw. uczenie maszynowe, będące rodzajem sztucznej inteligencji. Posłużyło do automatycznego określenia grup ryzyka chorób psychicznych w Europie oraz w Ameryce Północnej. Udział w internetowym badaniu wzięły 1642 osoby, które nie chorowały na covid-19.

Specjalny kwestionariusz internetowy został umieszczony na amerykańskiej platformie Reddit oraz jej lokalnych i europejskich odpowiednikach. Pojawił się w działach dotyczących SARS-CoV-2.

Zbieranie odpowiedzi trwało trzy dni. Z ich analizy wyłania się obraz statystycznego pacjenta narażonego na zachorowanie na COVID-19, cierpiącego nie tylko na zwiększony poziom lęku, depresji, a także bóle głowy i nietypowe bóle jamy ustnej – bóle ustno-twarzowe i zaburzenia skroniowo-żuchwowe.

Co ciekawe najbardziej doświadczoną grupą okazały się kobiety w wieku poniżej 28,5 lat, Europejki, ze średnim wykształceniem, samotne.

- To potężna grupa niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno systemu zdrowia, bo staną się pacjentkami medyków, ale też ze społecznego punktu widzenia, bo problemy zdrowotne mogą znacznie ograniczyć ich funkcjonowanie w każdym aspekcie życia, zarówno zawodowym, jak i prywatnym – wyjaśnia dr Gniewko Więckiewicz.

Interesujące jest, że starsi uczestnicy odczuwali mniejsze problemy z powodu migreny i mniej lęku. Poza tym we wszystkich grupach wiekowych kobiety bardziej niż mężczyźni skarżyły się na doskwierające im dolegliwości.

- Do badania wykorzystaliśmy autorski kwestionariusz socjodemograficzny, szpitalną skalę lęku i depresji (HADS), kwestionariusz oceny niepełnosprawności migrenowej (MIDAS) oraz listę kontrolną zachowania w jamie ustnej (OBC), a wyniki zostały opracowane poprzez specjalne algorytmy, które najpierw „nauczyły się” problemu z którym się mierzymy, a później powiedziały nam, które grupy są najbardziej narażone na pogorszenie stanu zdrowia w związku z pandemią COVID-19 tak, abyśmy mogli do tych osób dotrzeć z wczesną pomocą – wyjaśnia dr Gniewko Więckiewicz.

Niezwykle istotnym w ocenie autorów jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w dalszym rozwoju nauk medycznych i planowaniu wczesnych interwencji medycznych.

- Badanie to powstało dzięki zaangażowaniu multidyscyplinarnego zespołu składającego się z naukowców z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dzięki międzyuczelnianej współpracy użyliśmy metodologii, która pozwala na wczesne wykrycie grup ryzyka w wielu problemach zdrowia publicznego i wprowadzenie celowanej i odpowiednio wczesnej interwencji, co będzie miało pozytywne przełożenie się na stan zdrowia ogółu populacji - mówi dr Więckiewicz - Pandemia COVID-19 przeminie, a na nowe problemy populacyjne będziemy mogli reagować w szybszy, nowatorski sposób.

Artykuł na temat badań został opublikowany w czasopiśmie naukowym Scientific Reports (wydawnictwo Springer Nature).

Źródło: Śląski Uniwersytet Medyczny

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychiatria / SUM / ból głowy / Śląski Uniwersytet Medyczny / koronawirus / Covid
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30