Parlament Europejski

Niepełnosprawność w UE: długa droga do równości

Piotr Barciuk

Opublikowano 30 listopada 2017, 13:57

Pixabay
Piotr Barciuk

Opublikowano 30 listopada 2017, 13:57

Sytuacja osób niepełnosprawnych

Prawie jedna osoba na sześć w UE w wieku co najmniej 15 lat cierpi na jakąś formę niepełnosprawności. Zgodnie z przewidywaniami ze względu na starzenie się populacji ta liczba ma wzrosnąć w najbliższych latach. Wskaźnik ubóstwa wśród osób niepełnosprawnych jest o 70% wyższy niż średnia z powodu dodatkowych wydatków, niższych dochodów i wyższego bezrobocia. Osoby niepełnosprawne wciąż spotykają się z dyskryminacją, uprzedzeniami i barierami, które osłabiają ich udział w społeczeństwie i gospodarce.

Ogólnym celem europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, którą przyjęto w 2010 roku, jest usunięcie barier dla osób niepełnosprawnych poprzez promocję dostępności, uczestnictwa i równości we wszystkich dziedzinach życia, podwyższenie zatrudnienia, pobudzenie edukacji włączającej, a także wzmocnienie ochrony socjalnej i zdrowia.

Strategia jest głównym instrumentem wdrażania na szczeblu UE Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych - prawnie wiążącego traktatu przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 roku. UE i państwa członkowskie muszą realizować cele Konwencji, a wszystkie istniejące i przyszłe przepisy unijne muszą być zgodne z nią zgodne.

W swoim sprawozdaniu posłowie podkreślają, że osoby niepełnosprawne mają prawo do równego traktowania i autonomii, ale że nadal należy podjąć więcej środków, aby mogły w pełni korzystać ze swoich praw i poprawić warunki życia. Posłowie wzywają również do szybkiego przyjęcia dalszych przepisów, takich jak europejski akt w sprawie dostępności.

- Problem, przed którym stoimy, polega na tym, że rządy postrzegają osoby niepełnosprawne jako problem polityki społecznej (...) Ale niepełnosprawność nie dotyczy tylko do jednego sektora. Niepełnosprawność dotyka wszystkich obszarów społeczeństwa, a wiele rządów i ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy - wyjaśnia posłanka Helga Stevens.

4. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia pbchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 6 grudnia w Parlamencie Europejskim odbędzie się 4. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. W obradach wezmą udział dziesiątki aktywistów i delegatów organizacji działałających na rzecz osób niepełnosprawnych z całej Europy oraz posłowie i przedstawiciele instytucji UE. Dyskusja będzie dotyczyła m.in. partycypacji osób niepełenosprawnych w życiu politycznym i publicznym.

źródło: Parlament Europejski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

niepełnosprawni / Parlament Europejski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30