OZZL: Niewypłacanie dodatku za pracę na wyłączność wszystkim pracownikom, którym to przysługuje - kompromituje rządzących

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-06-01 13:32

Zarząd Krajowy OZZL wysłał 1 czerwca 2020 roku pismo do MZ i prezesa NFZ w sprawie niewypłacania dodatku do pensji za pracę „na wyłączność” niektórym pracownikom, którym dodatek ten przysługuje. Treść pisma jak niżej:

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Prezesie,

Do Zarządu Krajowego OZZL zgłaszają się lekarze z Krakowa, którym odmówiono wypłaty dodatku za pracę „na wyłączność” u jednego pracodawcy, do której są zobowiązani odpowiednimi przepisami o epidemii. Stało się to – jak podają – w wyniku decyzji Małopolskiego NFZ, a powodem ma być fakt, że leczą oni nie tylko (nie „wyłącznie) chorych na Covid-19 ale również innych chorych zakaźnych. Przy czym leczą tych chorych w tej samej placówce, a odmowa leczenia oznaczałaby nie tylko naruszenie obowiązków pracowniczych ale również zasad etyki lekarskiej i zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

Na pewno zdają sobie Panowie sprawę z tego, że takie postępowanie wobec tych lekarzy kompromituje ideę „pracy na wyłączność”, stanowi obrazę zdrowego rozsądku, a ostatecznie uderza w rządzących, podważając ich wiarygodność.

Apelujemy zatem do Panów o pośpieszne rozwiązanie tego – w istocie pozornego – problemu, stworzonego przez niekompetencję albo złą wolę niektórych ludzi .

Przypominamy też o postulacie OZZL aby dodatek za pracę „na wyłączność” w zakładach leczących chorych na Covid -19 był wypłacany w jednakowej kwocie dla wszystkich osób, które są – przez odpowiednie przepisy – do tej pracy zobowiązani, a w przypadku lekarzy aby kwota ta wynosiła 10 tys. PLN/etat. Taka interpretacja przepisów pozwoliłaby uniknąć tak kompromitujących „wpadek” jak opisany na wstępie i mogłaby być dobrym „pilotażem” przyszłych, trwałych rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Źródło: OZZL

PDF

Zobacz także