Wystawa Niezwykła Codzienność

Blur
Niezwykła Codzienność”, projekt fotografów Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Blur”, realizowany był od marca do listopada 2019 r. Wernisaż wystawy odbędzie się 6 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie Radia Olsztyn.
Medexpress 2019-12-03 09:06

Niezwykła Codzienność”, projekt fotografów Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Blur”, realizowany był od marca do listopada 2019 r. Jego pomysłodawcą i koordynatorem jest Dariusz Poniewozik – psychoterapeuta, fotograf i wieloletni członek Stowarzyszenia. Projekt został objęty patronatem medialnym Radia Olsztyn.

Bohaterami wystawy, przedstawiającej cykl portretów z życia, są osoby niepełnosprawne mieszkające w Olsztynie i okolicach. Zgodnie z podstawowym założeniem akcji zgłaszały się one do projektu z własnej inicjatywy, stąd o przedsięwzięciu głośno było w lokalnych mediach i Internecie. Łącznie zgłosiło się 19 osób w różnym wieku, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a co za tym idzie, innymi problemami. Wśród uczestników projektu są osoby z następującymi problemami: neuroboreliozą i chorobami odkleszczowymi, chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, dziecięcym porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową, ślepotą wrodzoną, głuchotą wrodzoną, szpiczakiem, osteoporozą oraz niedowładem lewostronnym i dysplazją stawów biodrowych.

Cel kampanii to ukazanie, że osoby niepełnosprawne żyją pełnią życia, realizują pasje, pracują zawodowo, przełamują bariery – nie tylko te związane z nieprzystosowaniem świata zewnętrznego, ale również wewnętrzne, z którymi walka bywa najtrudniejsza. Stowarzyszenie „Blur” dąży w ten sposób do włączenia środowisk osób niepełnosprawnych do własnych działań, dostrzegając że problematyka życia z niepełnosprawnością to temat, który w lokalnej przestrzeni Olsztyna winien być poruszany szerzej i częściej. Chce, aby akcja z jednej strony przyczyniła się do aktywizacji osób niepełnosprawnych, a z drugiej uświadomiła osobom pełnosprawnym, że obok nas, być może tuż za ścianą, osoby niepełnosprawne realizują marzenia, dążąc do celu tak jak osoby zdrowe.

Wernisaż wystawy odbędzie się 6 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie Radia Olsztyn, ul. Radiowa 24, Olsztyn.

Więcej na stronie: http://niezwyklacodziennosc.info.pl/

PDF

Zobacz także